SEMPOZYUM KURULLARI

SEKRETERYA

Arş. Gör. Mehmet Yağcı (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Arş. Gör. Cem Uncu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Arş. Gör. Abdulvahap Alıcı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)