SEMPOZYUM KURULLARI

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet Yaramış (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdülkadir Buluş (Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa Güler (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuncer Baykara (Ege Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Mikail Bayram (Emekli Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet Ali Gazel (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Alaattin Aköz (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Çaycı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Daş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Feridun Emecen (29 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Mohamed Salem BAAMER (King Abdulaziz University)
Prof. Dr. Fahameddin Başar (FSM Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ersan (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Cüneyt Kanat (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Salim Koca (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Sabri Abdel-latif Salim (Fayoum University)
Prof. Dr. Rıza Savaş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Şeker (Uşak Üniversitesi)
Prof.Dr. Muharrem Kesik (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. İlyas Gökhan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni.)
Prof. Dr. Ergin Ayan (Ordu Üniversitesi)
Doç. Dr. Bekir Biçer (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç.Dr. İ. Hakkı Nakilcioğlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdullah Kaya (Cumhuriyet üniversitesi)
Doç. Dr. Elnura Azizova (Bakü Hazar Universitesi)
Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen (Selçuk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Balık (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Selim Kaya ((Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zehra Odabaşı (Selçuk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sefer Solmaz (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Reem Baza (Kuveyt)
Dr. Kenneth Hayes (Kanada)
Dr. İsmail Marcinkowski (Almanya)
Dr. Sami Saleh Abd-el Malek (Mısır Eski Eserler Bakanlığı)
Dr. Adel M. Zeyada (Mısır Eski Eserler Bakanlığı)
Doç. Dr. Abdullah Kaya (Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Mehmet Tütüncü (SOTA /Hollanda)